Hanteringsutrustning
Start Uppåt

 

 

Ny  I- & Av- läggar utrustning

Fabriken har nyligen konstruerat en serie med automatisk hanteringsutrustning för  stora format. Utrustningen lastar automatiskt in materialet från pall in i skärmaskinen från baksidan.Efter skärning läggs det färdigskurna materialet automatiskt ner på en annan pall, Det största formatet som utrustningen klarar är 3500mm x 1600mm.

I-läggare

PLC kontrollerad automatisk bakinlastat system, med variabel bordshastighet. Bordet är utrustat med ett luft för att underlätta förflyttning av material på i-lastningsbordet. Systemet letar själv upp höjden på materialstapeln och med hjälp av en pneumatiskt kontrollerad griparm dras materialet in till position för systemet att automatiskt lasta in pappersstöten från baksidan av skärmaskinen.Systemet med inlastning från baksidan har en automatisk nedfällning av bakre sidolinjal och överföringsbord mellan skärmaskin och i-läggar enheten.

Avläggare

PLC kontrollerad Automatisk avläggar system med variabel bordshastighet utrustad med luftning för att underlätta förflyttning av material från skärmaskinen.Det färdigskurna materialet flyttas över till det rörliga av-läggarbordet. Systemet känner av höjden på den pall som materialet skall läggas av på. Pappersstöten hålls i possition av två pneumatiska griparmar medan bordet automatiskt dras tillbaka  inunder pappersstöten och därmed läggs stöten på pallen.

Kontakta oss för en fri Demo-cd av Cauhe I och Av-läggarsystem
 
         
   
Maskin: Cauhe Modell CAL2- I-läggare för GH-185 - GH260 skärmaskiner
Beskrivning:

PLC Kontrollerad Automatisk bakinlastning , med variabel bordshastighet och luftning. 2600 x 1600 Största arkstorlek. inlastningstid: Ca 90 sekunder. 
380-440V 3-fas 63 Amp.
Golvyta: 400cm x 840cm approx.

Säkerhet: I-läggaren är utrustad kantsäkerhetssystem som stoppar maskinen om man kommer in i maskinens arbetsområde med fötter eller kropp
verktyg: Instruktionsbok, Documents of conformity och CE godkännande.
Garanti: 12 Månader på elektriska/mekaniska delar 
Pris: på begäran.
Cauhe Model CAL2
 
         
   
Maskin: Cauhe Model CAL3 -I-läggare förGH260- GH366 skärmaskiner
Beskrivning:

PLC Kontrollerad Automatisk bakinlastning , med variabel bordshastighet och luftning. 3500 x 1600 Största arkstorlek. inlastningstid: Ca 90 sekunder. 
380-440V 3-fas 63 Amp.
Golvyta: 400cm x 940cm 

Säkerhet: I-läggaren är utrustad kantsäkerhetssystem som stoppar maskinen om man kommer in i maskinens arbetsområde med fötter eller kropp
verktyg: Instruktionsbok, Documents of conformity och CE godkännande.
Garanti: 12 Månader på elektriska/mekaniska delar 
Pris: På begäran.
Click here for enlarged picture
 
         
   
Maskin: Cauhe Model CAUL2- Avläggare förGH185-  GH260 Skärmaskiner
Beskrivning:

PLC Kontrollerad Automatisk Av-läggare , med variabel bordshastighet och luftning. Största arkstorlek.2600 x 1600 mm Avlastningstid: Ca 90 sekunder. 
380-440V 3-fas 63 Amp.
Golvyta: 400cm x 840cm 

Säkerhet: Av-läggaren är utrustad kantsäkerhetssystem som stoppar maskinen om man kommer in i maskinens arbetsområde med fötter eller kropp
verktyg: Instruktionsbok, Documents of conformity och CE godkännande.
Garanti: 12 Månader på elektriska/mekaniska delar 
Pris: På begäran.
Cauhe Model CAUL2
 
         
   
Maskin: Cauhe Model CAUL3- Avläggare förGH260-  GH366 Skärmaskiner
Beskrivning:

PLC Kontrollerad Automatisk Av-läggare , med variabel bordshastighet och luftning. Största arkstorlek.3600 x 1600 mm Avlastningstid: Ca 90 sekunder. 
380-440V 3-fas 63 Amp.
Golvyta: 400cm x 940cm 

Säkerhet: Av-läggaren är utrustad kantsäkerhetssystem som stoppar maskinen om man kommer in i maskinens arbetsområde med fötter eller kropp
verktyg: Instruktionsbok, Documents of conformity och CE godkännande.
Garanti: 12 Månader på elektriska/mekaniska delar 
Pris: På begäran.
Cauhe Model CAUL3
 
         
   
    Tillbaka                                Till startsidan

Senast uppdaterad:2004-03-22